Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

KAMER Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

KAMER Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ikterabetis saatu venşakkal kamer 2. Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir. 3. Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr 4. Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer 5. Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur 6. Fe tevelle anhum yevme yed'ud daı ila şey'in nukur 7. Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir 8. Muhtıyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir 9. Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir 10. Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır 11. Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir 12. Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir 13. Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur 14. Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir 15. Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir 16. Fe keyfe kane azabi ve nuzur 17. Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir 18. Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur 19. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir 20. Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır 21. Fe keyfe kane azabi ve nuzur 22. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir 23. Kezzebet semudu bin nuzur 24. Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur 25. Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir 26. Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir 27. İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir 28. Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar 29. Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar 30. Fe keyfe kane azabi ve nuzur 31. İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir 32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir 33. Kezzebet kavmu lutım bin nuzur 34. İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar 35. Nı'metem min ındina kezalike neczi men şeker 36. Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur 37. Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur 38. Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr 39. Fe zuku azabi ve nuzur 40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir 41. Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur 42. Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir 43. E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur 44. Em yekulune nahnu cemium muntesır 45. Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur 46. Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr 47. İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur 48. Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar 49. İnna kulle şey'in halaknahu bi kader 50. Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar 51. Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir 52. Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur 53. Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar 54. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher 55. Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu