Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

MÜLK Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

MÜLK Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun. 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru. 3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin. 4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun. 5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri. 6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru. 7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru. 8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun. 9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin. 10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri. 11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri. 12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun. 13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri. 14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru. 15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru. 16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru. 17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri. 18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri. 19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun. 20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin. 21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin. 22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin. 23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune. 24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune. 25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne. 26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun. 27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une. 28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin. 29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin. 30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu