Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

NAZİAT Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

NAZİAT Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vennazi'ati ğarken. 2. Vennaşitati neştan. 3. Vessabihati sebhan. 4. Fessabikati sebkan. 5. Felmudebbirati emren. 6. Yevme tercufurracifetu. 7. Tetbe'uherradifetu. 8. Kulubun yevmeizin vacifetun. 9. Ebsaruha haşi'atun. 10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti. 11. Eiza kunna 'ızamen nehıreten. 12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun. 13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun. 14. Feiza hum bissahireti. 15. Hel etake hadiysu musa. 16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven. 17. İzheb ila fir'avne innehu tağa. 18. Fekul hel leke ila en tezekka. 19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa. 20. Feerahul'ayetelkubra. 21. Fekezzebe ve 'asa. 22. Summe edbere yes'a. 23. Fehaşere fenada. 24. Fekale ene rabbukumul'a'la. 25. Feehazehullahu nekalel'ahıreti vel'ula. 26. İnne fiy zalike le'ubreten limen yahşa. 27. Eentum eşeddu halkan emissema'u benaha. 28. Refe'a semkeha fesevvaha. 29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha. 30. Vel'arda ba'de zalike dehaha. 31. Ahrece minha aeha ve mer'aha. 32. Velcibale ersaha. 33. Meta'an lekum ve lien'amikum. 34. Feiza caetittammetulkubra. 35. Yevme yetezekkerul'insanu ma se'a. 36. Ve burrizetilcehıymu limen yera. 37. Feemma men tağa. 38. Ve aserelhayateddunya. 39. Feinnelcahıyme hiyelme'va. 40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse 'anilheva. 41. Feinnelcennete hiyel me'va. 42. Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha. 43. Fiyme ente min zikraha. 44. İla rabbike muntehaha. 45. İnnema ente munziru men yahşaha. 46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa 'aşiyyeten ev duhaha.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu