Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

NUH Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

NUH Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum 'azabun eliymun. 2. Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun. 3. Enı'budullahe vettekuhu ve etiy'uni. 4. Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta'lemune. 5. Kale rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve neharen. 6. Felem yezidhum du'aiy illa firaren. 7. Ve inniy kullema de'avtuhum litağfire lehum ce'alu ezabi'ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren. 8. Summe iniy de'avtuhum ciharen. 9. Summe inniy a'lentu lehum ve esrertu lehum israren. 10. Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren. 11. Yursilissemae 'aleykum midraren. 12. Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enharen. 13. Malekum la tercune lillahi vekaren. 14. Ve kad halekakum atvaren. 15. Elem terev keyfe halekallahu seb'a semavetin tıbakan. 16. Ve ce'alelkamere fiyhinne nuren ve ce'aleşşemse siracen. 17. Vallahu enbetekum minel'ardı nebaten. 18. Summe yu'ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen. 19. Vallahu ce'alelekumul(arda bisatan. 20. Litesluku minha subulen ficacen. 21. Kale nuhun rabbi innehum 'asavniy vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren. 22. Ve mekeru mekren kubbaren. 23. Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuse ve ye'uka ve naren. 24. Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen. 25. Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren. 26. Ve kale nuhun rabbiy la tezer 'alel'ardı minelkafiriyne deyyaren. 27. İnneke in tezerhum yuodıllu 'ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren. 28. Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu'minen ve lilmu'miniyne velmu'minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu