Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

RAHMAN Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

RAHMAN Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Er rahman. 2. Alleme lkur'ane. 3. Halekal insane. 4. Allemehul beyan. 5. Eş şemsu vel kameru bi husban. 6. Ven necmu veş şeceru yescudan. 7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. 8. Ella tatğav fil mizan. 9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. 10. Vel erda vedaaha lil enam. 11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. 12. Vel habbu zul asfi ver rayhan. 13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari. 15. Ve hale kalcanne min maricin min narin. 16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. 18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 19. Mereclbahreyni yeltekıyani. 20. Beynehuma berzahun la yebğıyani. 21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu. 23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami. 25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 26. Kullu men 'aleyha famin 27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami. 28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin. 30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. 32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. 34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. 36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. 38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun. 40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani 41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami. 42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. 44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. 45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. 47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 48. Zevata efnanin. 49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 50. Fiyhima 'aynani tecriyani. 51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. 53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. 54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. 55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. 57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. 59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. 60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan. 61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 62. Ve min dunihima cennetan. 63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 64. Mudhammetan 65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 66. Fihima aynani neddahatan. 67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman 69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 70. Fihinne hayratun hısan 71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 72. Hurum maksuratun fil hıyam 73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can 75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan 77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu