Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

TUR Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

TUR Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vet tur 2. Ve kitabim mestur 3. Fi rakkım menşur 4. Vel beytil ma'mur 5. Ves sakfil merfu' 6. Vel bahril mescur 7. İnne azabe rabbike le vakı' 8. Ma lehu min dafi' 9. Yevme temurus semau mevra 10. Ve tesirul cibalu seyra 11. Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin 12. Ellezine hum fi havdıy yel'abun 13. Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a 14. Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun 15. E fe sıhrun haza em entum la tubsırun 16. Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta'melun 17. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym 18. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym 19. Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun 20. Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn 21. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin 22. Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun 23. Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim 24. Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun 25. Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun 26. Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn 27. Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum 28. İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym 29. Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun 30. Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun 31. Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn 32. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun 33. Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun 34. Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn 35. Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun 36. Em halekus semavati vel ard bel la yukınun 37. Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun 38. Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin 39. Em lehul benatu ve lekumul benun 40. Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun 41. Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun 42. Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun 43. Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun 44. Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum 45. Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun 46. Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun 47. Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun 48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum 49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu