Bahtiyar Şen

Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin İlahi Sözleri

Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin İlahi Sözlerinin tamamına bu sayfadan ulaşma imkanınız olacaktır. Ayrıca Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin İlahi Sözlerini dinlemek isterseniz sayfamızda ilahinin dinletisi de yer almaktadır. İlahiyi hem okumak hem de dinlemek için sayfayı aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.

Allah’a olan aşkı en iyi şekilde anlatmak için ilahiler kullanılır. Bizleri derinden etkileyen sözleri ve kulağa harika bir şekilde nüfuz eden ezgisi ile birlikte ilahiler adeta ruhun gıdasıdır. Huzura ulaşmak ve kalbini Allah sevgisi ile doldurmak isteyen kişiler her zaman ilahileri okuyup dinleyebilir.

Günün istediğiniz saatinde ilahilere rahatlıkla ulaşmanız için sizlere en kolay yolu sunuyoruz. İnternet sitemiz üzerinden aradığınız tüm ilahilere ulaşabilir ve ilahileri en güzel haliyle dinleyebilirsiniz.


Ya ilahi ol Muhammed hürmetine bizi mahrum eyleme Habibine gönderdiğin Kur’an hürmetine bizi mahrum eyleme Ya İbrahim Halilullah hürmetine bizi mahrum eyleme Ya İsmail kurban hürmetine bizi mahrum eyleme Ya İsmail’e gönderdiğin kurban hürmetine bizi mahrum eyleme Ya İlâhi ol Muhammed Hak içün ol şefaatkâne Ahmed hakkı çün Sidre-i Arş-ı muin hak içün ol sülûk-i seyr-i âlem hakkı çün O gece seyredilen çün hakkı çün ol gece Allah’ı gören göz hakkı çün Sırr-ı Furkan nur-u âzam hakkı çün Kudüs Kâbe Merve Zemzem hakkı çün Geri aşıkların bağrı başı hakkı çün sadıkların aşkısından ciğeri püryan içün Derdile kan ağlayan giryan içün sıdk ile yolunda kâim kul içün Hazretine doğru varan yol hakkı çün Yâ İlâhim sakladığım imanımız ve ilim iman ile Kur’an ile ta canımız Biz günahkâr asi mücrim kulları yarlığaya kıl günahlardan beri Kabrimizi iman ile pürnur kıl iman ile hem nur kıl Hem dahi mizanımız eyle sakil cennete girme lutfun kıl delil Mustafaya cihar et Ya Kerim cennetül Firdevs içinde Ya Rahim Lutfile göster bize didarını ni’metinle ni’metinle doyan kıl kullarını Afvedüp isyanımız kıl rahmetin ol Habibin Muhammed Mustafa’nın yüzü suyu hürmetin Sana layık kullarınla hemdem et ehl-i derdin sohbetine mahrem et Hem Süleyman-ı Fakire rahmet et yoldaşım yoldaşım iman makamım cennet et Ya İlâhi kılma bizi Dâllin bu duaya bu duaya cümlemiz diyelim amin amin Ümmetinden razı olsun ol Muîn rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain Allâhümme salli ala seyyidina Muhammedinillezi cae bil hakkıl mübin Ve erseltehu rahmeten lil âlemin. Âmin Elhamdülillahi Rabbil Âlemin Vessalâtü vesselamü alâ rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain Ey kâinatın yegâne Hâlikı ve âlemin müstakillen mâliki olup zat-ı ehadiyetine Cenâb-ı Ahmediyene fethederek orada “men raani fekad raal Hak” fermanını buyuran Hazret-i Allah Ya Rabbel Âlemin. Sahife-i ubudiyemiz defter-i âmalimiz günahlarımızla lekedar olmuş. Senin Zat-ı Ecell-i Âlâna kaldıracak el, Samadaniyet-i Rabbaniyene niyaz edecek dil, Rahmet-i ilahiyene nazar edecek gönül kalmamış. Ama senin Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim olan sıfat-ı Celilelerinle senin dergâh-ı uluhiyetine büyüklük kapına ellerimizi açtık Ya Rabbel Âlemin. Günahlarımızı, kusurlarımızı,isyanlarımızı aff-ı mağfiret eyleyip bizleri affeylemiş olduğun kullarının zümresine ilhak eyle Ya Rab Ey istediğini istediğine veren ve istediğini istediği anda alma kudretinin sahibi olan Hazret-i Allah Ya Rabbel âlemin sen bizleri âlem-i Ervahta “esteızü billah Bismillahirrahmanirrahim “Elestü birabbiküm” hitab-ı celilenle muhakkak tutarak müslüman olarak yarattın.İhsan etmiş olduğun bu büyük lutfunu ilelebed bizlerden alma Ya Rab Ya Rabbel âlemin Ya Erhamerrahimin Okumuş olduğumuz mevlid-i nebeviden okumuş olduğumuz Kur’an-ı Azimüşşandan ve esnasında getirdiğimiz salât-u selamlardan hâsıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i mevcudat iki cihan serveri Hazret-i Muhammedinil Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendi hazretlerinin mübarek ruhlarının makamlarına tarafımızdan acizane fakirane fakat halisane hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rab Peygamberlerin evveli Âdem Safiyyullah âhiri Hazret-i Muahmmedinil Mustafa Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bu ikisinin arasında ne kadar enbiya evliya şüheda gureba gelmiş geçmiş ise onların da mübarek ruhlarının makamlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya rab Âl-i Ezvâc-ı Tâhirat, Ashâb-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Din ü Mübin, Müfessirin, Müçtehidin, Ulema-i âmilin, suleha-i salihin, Ağniya-i şakirin ve bil cümle hamele-i Kur’an nevverallahu merakidehum ve cealel cennete mezvahüm hazeratının da ervahı kudsiyelerine de hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rab Meşrıktan mağribe kadar isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişanları iki taş iken hak ile yeksan olmuş, şu mübarek gün ve gecelerde bizlere de bir Fatiha okuyacak yok mudur diye asırlardır kabirlerinde garib garib bekleşip ve bekleşip de ağlaşan ehl-i iman ve ehl-i islamın da ruhlarının makamlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rab Subhane Rabbike Rabbil Izzeti amma yasıfun Veselamün alel mürselin Velhamdülillahi Rabbil âlemin. Allah rızası içün geçmişlerimizin ervahı içün Elfatiha.

Bu video yerleştirme metodu kullanılarak içerik sahibinin izniyle paylaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Telif Hakkı sayfasına göz atınız.

Siz de bu ilahi ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Hayırlı günler dileriz…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu